Video Clip về Học Viện ADS

Giới Thiệu Học Viện Thiết Kế Việt Nam ADS – Đột Phá Thiết Kế

 

 

 

Giới Thiệu Học Viện Thiết Kế Việt Nam ADS – Clip 1

 

 

Giới Thiệu Học Viện Thiết Kế Việt Nam ADS – Clip 2

 

Giới Thiệu Khoa Thời Trang – Học Viện Thiết Kế Việt Nam ADS

 

 

Lễ Ký Kết giữa LABA – ADS – HBU  và Fashion Show

 

 

Chuyến đi học ngoại khóa – Bình Thuận

 

 

Vẽ Thời Trang

 

 

Vẽ thời trang  / Thời trang cho phái nữ 

 

 

Yan TV with ADS

 

 

Một ngày mới – Part 1

 

 

Một ngày mới – Part 2

 

 

Một ngày mới – Part 3

 

 

How to Sketch (3D) by markers

 


Haute Couture Fashion – Draping

 


The color we made

 


Hãy thử một ngày làm sinh viên tại trung tâm ADS