Tiêu chí đào tạo

teaching concept

 

Tính độc lập

 

Sinh viên được học cách tự suy nghĩ, tự giải quyết vấn đề một cách độc lập, từ đó rèn luyện bản lĩnh cho bản thân, đó sẽ là “vốn quý” trong sự nghiệp phát triển độc lập sau này khi ra trường và làm việc trong ngành nghề thiết kế.

 

Tư duy sáng tạo

 

Vì khả năng sáng tạo là một yếu tố quan trọng đối với nhà thiết kế, nên sinh viên được khuyến khích luôn suy nghĩ và hành động một cách sáng tạo mọi lúc mọi nơi, và với bất cứ điều gì xung quanh họ.

 

Tính thực tế

 

Chương trình học luôn đem tới những kiến thức được xây dựng từ những kinh nghiệm làm việc thực tế trong ngành công nghiệp sáng tạo. ADS luôn tạo điều kiện cho sinh viên tương tác với thực tế trong quá trình học tập, nhằm mục đích tạo sự cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn.

 

Phong cách riêng

 

Sinh viên được khuyến khích để tự khám phá bản thân, từ đó nhận ra những tiềm năng của mình, tiến tới định vị phong cách riêng trong ngành nghề thiết kế sau này.

 

_DSC4180

 

Tầm nhìn rộng 

 

Để có thể làm việc thành công trong ngành công nghiệp sáng tạo, sinh viên đòi hỏi phải có tư tưởng thoáng đạt với tất cả mọi điều mới mẻ, và có một cái nhìn tổng quát cho tất cả các ngành thiết kế và mối liên hệ với các ngành khác.

 

Sự đam mê 

 

Yếu tố quan trọng nhất để có thể thành công trong lĩnh vực thiết kế chính là sự đam mê, đó cũng là nhiệm vụ của ADS trong việc tạo ra niềm cảm hứng cho sinh viên, ươm mầm tài năng cho ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam.

 

Tính bản sắc 

 

Là một trong những sứ mệnh đào tạo tại ADS, sinh viên được giáo dục cách tôn trọng bản sắc văn hóa riêng của mọi ý tưởng được thể hiện trong các tác phẩm thiết kế và nghệ thuật. Và một phần quan trọng của sứ mệnh đó là mang nghệ thuật truyền thống, và làm sống dậy nền văn hóa Việt Nam trong thế giới của thiết kế sáng tạo hiện đại.

 
ADS BROCHURE 10h15 21-7-2015-3