Pearson | BTEC

BTEC là các bằng cấp dựa vào năng lực được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kỹ năng mà họ cần để chuyển sang học cao hơn hoặc đi thẳng vào việc làm. Khi kết hợp với việc học tập tại trường học hay đại học, BTEC phát triển một loạt các kiến ​​thức và kỹ năng thực tế giúp người học chuẩn bị và tiến bộ trong sự nghiệp đã chọn. Nhiều doanh nghiệp và các cơ sở Giáo dục Đại học hơn bao giờ hết đều đang lựa chọn những ứng cử viên có trình độ cao về kiến ​​thức và kỹ năng học tập và thực tiễn.

Edexcel trực thuộc tập đoàn Pearson (Vương Quốc Anh) là tổ chức chuyên nghiệp lớn nhất tại Anh cấp văn bằng chứng chỉ giáo dục cao cấp và hướng nghiệp cho các trường cao đẳng, đại học và các tổ chức giáo dục tại nhiều nước trên thế giới. Pearson với hơn 20 năm kinh nghiệm trong tổ chức chương trình giáo dục, thi kiểm tra cấp văn bằng và chứng chỉ. Sinh viên sau khi hoàn tất chương trình đào tạo thiết kế Edexcel BTEC HND sẽ được cấp (bởi tổ chức Edexcel) bằng Cao Đẳng nâng cao (Higher National Diploma) của Anh và có giá trị sử dụng quốc tế.

Tập đoàn Pearson với cam kết hỗ trợ chương trình và quy trình kiểm tra chuyên nghiệp đẳng cấp. Tuy nhiên bằng cấp không phải là mục tiêu cuối cùng mà tập đoàn Pearson nhắm đến mà thật sự là muốn thúc đẩy một tinh thần học hỏi không ngừng cho một kho tàng tri thức không bao giờ cạn.

Dưới đây là lời phát biểu của Mr. Rod Bristow – Chủ Tịch, Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn Pearson:

ong_CEO_Edexcel

Rod Bristow’s message to students, teachers and parents on this year’s exam results

“Congratulations to all students, teachers and parents on this year’s exam results.

“I hope you’re proud of your achievements and feel confident about taking your next steps – whether that’s continuing with your education, starting a new job, or going into further training.

“We understand how precious qualifications are and that’s why we take great care over their quality and standards.

“Of course if you don’t do as well as you’d hoped, it’s not the end. Passing an exam is important, but is just a tiny snapshot in time. There’s always another way, another route to doing well at what you want to, provided you never give up on learning… on aspiration.”

Nguồn: http://qualifications.pearson.com/en/about-us/qualification-brands/btec.html