Môi trường học tập

 

Môi Trường Học Tập

 

Tại ADS, học viên được học tập trong môi trường giáo dục mang tính quốc tế với  giảng viên trong và ngoài nước là những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên môn đến từ các trường đại học quốc tế và các tập đoàn lớn. Với tính chất học viên và giảng viên là một “cộng đồng”, học viên sẽ cùng giảng viên trao đổi ý tưởng và làm việc thẳng thắn như trong một môi trường chuyên nghiệp..

 

Cơ sở vật chất của ADS tiện nghi và chuyên biệt với không khí nghệ thuật và học thuật cao. Giáo trình và phương pháp học được cập nhật liên tục, cách tư duy sáng tạo, kỹ năng thực tế được gắn liền với nhu cầu của các doanh nghiệp và được phát triển một cách nền tảng thông qua quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, học viên còn được học cách trở thành nhà quản lý dự án, chủ doanh nghiệp, biết xây dựng thương hiệu cá nhân, làm portfolio, phát triển kỹ năng thuyết trình, giao tiếp…