Minh họa Thời trang

KEY FACTS

  10 weeks / 60 hours (10 tuần / 60 giờ) 3 hours/ session (3h / buổi ) Start: Dec. mu legend redzen online 08 (Bắt đầu ngày 08/12) Tue & Thurs (Thứ 3 & Thứ 5) Course Price / Giá tiền: 5.850.000 vnd   FASHION ILLUSTRATION detail

Ảnh sưu tầm.

TYPES OF STUDENTS (ĐỐI TƯỢNG)   From 18 to 50 years old Mọi đối tượng từ 18 đến 50 tuổi   LEVEL (CẤP ĐỘ)   Beginner (Sơ cấp – cho người mới bắt đầu)   20150154c3f76c89760

Ảnh sưu tầm.

CONTENT (NỘI DUNG):

  • Phác thảo từ chì đến vẽ màu, EU-Duprian – MU Legend Zen chất liệu. buy mu legend zen
  • Học vẽ diễn họa thiết kế trang phục, mu legend redzen các dáng người mẫu bằng bút chì
  • Học vẽ diễn họa thiết kế trang phục, dáng người bằng khối và màu (sử dụng chất vẽ màu nước thành thạo cùng với cách pha màu để tạo ra ánh sáng, vùng màu tối,