Xây dựng Phong cách Thời trang

khoa-hoc-xay-dung-phong-cahc-thoi-trang-ads

KEY FACTS

 

6 weeks / 36 hours (6 tuần / 36 giờ)

3 hours/session (3 giờ / buổi)

2 sessions / week (2 buổi / tuần)

Course Price / Giá tiền: 5.000.000 VND

 

Fashion-Styling-Forecasting-2

Ảnh sưu tầm.

TYPES OF STUDENTS (ĐỐI TƯỢNG)

 

Everyone
(mọi đối tượng)

 

LEVEL (CẤP ĐỘ)

 

Beginner
(Sơ cấp – cho người mới bắt đầu)

 

COURSE OVERVIEW (TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC)

 

This course provides basic knowledge about trends, subcultures, fashion markets, morphology, colors, and textile qualities, in the purpose to be able to create appropriated looks to any kind of person.

Khóa học này cung cấp kiến ​​thức cơ bản về các xu hướng, các nhóm văn hóa, thị trường thời trang, hình thái, màu sắc và chất liệu dệt may, trong mục đích để có thể tạo ra cái nhìn được đánh giá cao đối với bất kỳ loại người nào.

 

Students will firstly learn and analyze trends in class, then go directly to shops and practice their styling knowledge on given themes.

Học sinh sẽ trước tiên tìm hiểu và phân tích xu hướng trong lớp học, sau đó đi trực tiếp đến các cửa hàng và thực hành kiến ​​thức về phong cách của họ vào những chủ đề nhất định.

 

Fashion-Styling-SoFA-Design-Institute-Preen-620x412

Ảnh sưu tầm.

 

OBJECTIVE (MỤC TIÊU)

 

Trở thành stylist thời trang chuyên nghiệp, 1 nhà tư vấn hình ảnh, cố vấn nghệ thuật hay đơn giản chỉ để làm đẹp cho bản thân 1 cách chuyên nghiệp hơn. Lớp học đem đến cho bạn những kiến thức căn bản và nâng cao về stylish thời trang, cũng như những góc nhìn mới lạ về ngành công nghiệp thời trang hiện đại.

 

COURSE CONTENT (NỘI DUNG KHÓA HỌC)

 

• Introduction to subject, understand the actual fashion market.
Giới thiệu về môn học, hiểu thị trường thời trang thực tế.
• Observe and analyze different subcultures.
Quan sát và phân tích các tiểu văn hóa khác nhau.
• Understand colors, trends and fabrics.
Hiểu về màu sắc, xu hướng và các loại vải.
• Analyze body shapes, color ton and morphologies.
Phân tích hình dạng cơ thể, tông màu sắc và hình thái.
• Create looks in stores for a given theme
Tạo hình trong các cửa hàng cho một chủ đề nhất định
• Compose looks around one chosen item.
Chuẩn bị các vẻ ngoài  quanh một mục tiêu đã chọn.

 

Register now (Đăng ký học ngay) register-now