12

Nov

Xây dựng thương hiệu cá nhân từ ADS

Khi đặt chân đến ADS Vietnam Design Institute, một năng lượng được tỏa ra với sự sáng tạo và khác biệt. Ở ADS, học viên tự do thể hiện đam mê cũng như cá tính của mình nhưng vẫn bảo đảm được nguyên tắc vàng:...