12

Jul

Xây dựng thương hiệu cá nhân từ ADS

  Khi đặt chân tới Học viện thiết kế ADS Việt Nam, một năng lượng được tỏa ra với sự sáng tạo và khác biệt. Ở ADS, học viên tự do thể hiện đam mê cũng như cá tính của mình nhưng vẫn bảo đảm được...